March 7, 2016

PSA Peugeot Citroën saavutti kannattavuus- ja kasvutavoitteensa etuajassa vuonna 2015

PSA Peugeot Citroën kasvatti liikevaihtoaan, tulostaan ja kassavirtaansa vuonna 2015. Yhtymä saavutti 5 prosentin voittomarginaalin autonvalmistuksessa – 8 vuotta suunniteltua aikaisemmin.

PSA-yhtymän yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 6 prosenttia 54,7 miljardiin euroon. Autonvalmistuksen osuus tästä oli lähes 37,5 miljardia (+4 %). Kasvu perustui erityisesti paremmin varustellun malliston mukanaan tuomaan nettohintojen nousuun, monipuoliseen automallistoon ja valuuttakurssien positiiviseen kehitykseen. PSA toimitti viime vuonna asiakkailleen 2,97 miljoonaa henkilö- ja tavara-autoa eli 1,2 % edellisvuotta enemmän.

Koko yhtymän tulos kehittyi erittäin positiivisesti. Yhtymän operatiivinen tulos kolminkertaistui 2,73 miljardiin. Vuonna 2014 tulosta kertyi 797 miljoonaa euroa. Autonvalmistuksen osuus tuloskertymästä oli 1,8 miljardia. Nettovoittoa yhtymä teki 1,2 miljardia (1,76 mrd. vuonna 2014).

PSA:n vapaan kassavirran määrä nousi 3,8 miljardiin euroon vuonna 2015. Käytännössä yhtymä ylitti asettamansa tavoitteen, joka oli 2 miljardia euroa vuosina 2015¬–2017. PSA:n Back in the Race –strategian tavoitteena oli autonvalmistuksessa 2 prosentin voittomarginaali 2018 ja 5 prosentin taso vuoteen 2023 mennessä. Tuo 5 prosentin voittomarginaali saavutettiin jo vuoden 2015 aikana.

”Olemme toteuttaneet suunnitelmamme ennätysajassa ja edellä aikataulusta, ja kiitos siitä kuuluu asiakkaillemme, koko yhtymälle ja osakkeenomistajille”, pääjohtaja Carlos Tavares kommentoi. ”Olen ilahtunut tästä yhteisestä menestyksestä. Arvaamattomassa kansainvälisessä ympäristössä ketteryys ja toimintojemme tehokkuus ovat avaimia tulevaan menestykseen.”

Vuoden 2016 näkymät

Vuoden 2016 aikana autojen kysyntä nousee yhtymän ennusteen mukaan Euroopassa 2 prosenttia ja Kiinassa 5 %. Latinalaisen Amerikan maissa koetaan edelleen 10:n ja Venäjällä 15 prosentin kysynnän lasku.

PSA Peugeot Citroën esittelee uuden strategiajakson suunnitelmansa 5.4.2016. Tulosvuodelta 2015 ei esitetä jaettavaksi osinkoa yhtymän osakkeenomistajille, mutta vuodesta 2016 lähtien on määrä palata takaisin autoalan normaaleihin osinkokäytäntöihin.