WLTP

Légende ci-dessous
WLTP

Uusien henkilöautojen päästömittausmenetelmä WLTP (Worldwide Harmonised Vehicle Test Procedure) otetaan käyttöön Euroopan Unionin alueella. Kyse on uudenlaisesta testimenetelmästä ja uudenlaisesta tavasta mitata polttoaineen kulutusta, CO2-päästöjä sekä säänneltyjä päästöjä. WLTP tulee vaiheittain korvaamaan aiemman NEDC*-mittaustavan.  Jo hyvissä ajoin ennakkoon tehtyjen järkevien teknologisten päätösten ansiosta on Citroën jo nyt valmis ottamaan käyttöön uuden WLTP-mittaustavan, joka on pakollinen kaikille uusille henkilöautoille syyskuusta 2018 alkaen.

*New European Driving Cycle

WLTP-MITTAUSTAPA

PHOTO1_308x176Uusien henkilöautojen päästömittaustapa WLTP (Worldwide Harmonised Vehicle Test Procedure) otetaan käyttöön Euroopan Unionin alueella. Kyse on uudenlaista testimenetelmästä ja uudenlaisesta tavasta mitata polttoaineen kulutusta, CO2-päästöjä sekä säänneltyjä päästöjä. WLTP tulee vaiheittain korvaamaan aiemman NEDC*-mittaustavan. WLTP tulee pakolliseksi mittaustavaksi kaikissa henkilöautoissa 1.9.2018 alkaen ja siitä vuoden kuluttua myös kevyissä hyötyajoneuvoissa.                                                                              * Henkilöautot ja kevyt hyötyajoneuvot 3,5 tonniin saakka.

NEDC:STÄ WLTP:HEN

PHOTO2_308x176Yksi WLTP:n päämääristä on antaa parempi kuva todellisista ajo-olosuhteista ja teknologioista, joilla autot ovat varustettuja testijakson aikana. Testiolosuhteet ovat nyt tiukemmat ja ajo-olosuhteet dynaamisemmat kuin aiemmalla, teoreettisiin ajo-olosuhteisiin perustuneella NEDC-mittaustavalla, joka on ollut käytössä 1990-luvulta alkaen. WLTP tuottaa tarkempaa tietoa, koska se ottaa huomioon jokaisen auton erityisominaisuudet kuten lisävarusteet, joilla voi olla huomattava merkitys polttoaineen kulutukseen ja CO2-päästöihin.

WLTP:N ERITYISPIIRTEITÄ

PHOTO3__555x318

 

• Nopeus
WLTP-testit suoritetaan korkeammalla nopeudella: 46.5 km/h keskimäärin (NEDC-testit 34 km/h keskimäärin).

• Pituus
WLTP-testin kestoaika on pidempi : 23,25 km (NEDC 11 km)

• Ajotapa
WLTP-menetelmä on dynaamisempi. Siinä on enemmän kiihdytyksiä ja jarrutuksia. Kuljettajan toiminta ja olosuhteet ovat todenmukaisemmat.

• Varusteet
Lisävarusteet (jotka voivat vaihdella autoittain) otetaan huomioon.

 

CITROËN JA WLTP

PHOTO4_308x176Hyvissä ajoin tehtyjen järkevien teknisten päätösten* ansiosta on Citroën jo nyt valmis uuteen WLTP-päästömittaustapaan, joka kertoo tarkemmin todellisesta käytöstä (*SCR:n käyttöönotto dieselmoottoreissa ja GPF:n käyttöönotto bensiinimoottoreissa). Jotta asiakkaat olisivat paremmin tietoisia asiasta, on Citroën julkistanut internetsivuillaan jo vuodesta 2016 alkaen todellisissa ajo-olosuhteissa mitatut autojen kulutustiedot  ja NOx-päästöjä koskevat tiedot maaliskuusta 2018 alkaen. Tiedot perustuvat NGOs:n kanssa yhteistyössä kehitettyyn mittaustapaan, jonka puolueeton kolmas osapuoli (Bureau Veritas) on varmistanut. Kuluttajat voivat myös mitat oman autonsa kulutuksen käyttämällä annettuja parametreja.

KÄYTTÖÖNOTTOAIKATAULU

PHOTO5_555x318Syyskuusta 2017 alkaen: WLTP otetaan virallisesti käyttöön uusien automallien kohdalla
• Kaikki uudet automallit (enimmäistä kertaa markkinoitavat uudet automallit) testataan WLTP-mittaustavalla
• Autot, jotka on testattu NEDC-mittaustavalla ennen syyskuuta 2017 voidaan edelleen myydä

Syyskuusta 2018 alkaen: WLTP koskee KAIKKIA rekisteröitäviä uusia autoja
• Kaikki uudet autot pitää testata WLTP-menetelmällä eikä enää NEDC-menetelmällä
• Poikkeus sallitaan niille vielä myymättömille varastossa oleville autoille, joiden valmistus on jo lopetettu, ja jotka on testattu aiemmalla NEDC-testimenetelmällä

Tammikuusta 2019 alkaen:
• Kaikilla jälleenmyyjillä myynnissä olevilla uusilla autoilla tulee olla ainoastaan WLTP-CO2 arvo

 

TODELLISET AJO-OLOSUHTEET

PHOTO6_555x318Syyskuusta 2018 alkaen tulee kaikkien autonvalmistajien WLTP-mittaustavan lisäksi mitata päästöt RDE:n (Real Driving Situation) eli todellisten ajo-olosuhteitten mukaan. Koskee Euroopan Unionin alueella sekä Sveitsissä, Turkissa, Norjassa, Liechtensteinissa, Israelissa ja Irlannissa myytäviä autoja.

 

TODELLISISSA AJO-OLOSUHTEISSA MITATUT PÄÄSTÖT

PHOTO7_308x176Autoa, joka on varustettu PEMS- eli kannettavalla päästömittausjärjestelmällä, ajetaan yleisellä tiellä. PEMS kerää tietoa tarkistaakseen, että lailliset päästörajat eivät ylity. Testimenetelmä kerää reaaliaikaista tietoa autojen päästöistä (NOx, PN). Saadut tiedot analysoidaan ja tarkistetaan, että todelliset ajo-olosuhteet täyttävät RDE-vaatimukset ja että päästöt ovat sallituissa rajoissa.

 

SANASTO

PHOTO8_555x318• Bureau Veritas
Bureau Veritas on maailmanlaajuinen tutkimus- ja laboratoriotestausyritys.
Groupe PSA on oma-aloitteisesti halunnut varmistaa, että asiakkaiden saamat tiedot ovat ehdottoman luotettavia suorittamalla testauksia yhteistyössä alan johtavien yritysten ja laitosten kanssa NGOs T&E, Kuljetus- ja ympäristö, FNE, France Nature Environnement, sekä Bureau Veritas.

• Euro 6
Euroopan päästönormit määrittelevät hyväksyttävät päästöarvot uusille EU:n alueella ja EEA-jäsenmaissa myydyille autoille. Päästöarvot on eritelty Euroopan Unionin direktiiveissä. Uusien autojen päästönormit kiristyvät jatkuvasti.
Euro 6 on tällä hetkellä voimassa oleva normi. Se määrittelee korkeimmat sallitut päästörajat hiukkasille sekä typen oksideille, jotka ovat aiempaa Euro 5 -normia alemmat.
Syyskuusta 2018 alkaen Euro 6 -normista tulee voimaan uusi Euro 6.2 -normi (Euro 6.d-TEMP). Sen asettamat hiukkaspäästörajat ovat vielä edellistä normia alemmat bensiinikäyttöisten henkilöautojen osalta.

• FAP : HIUKKASSUODATIN (Filtre à Particules)
Pakoputkistoon sijoitettu FAP-hiukkasuodatin kerää pakokaasuista lähes kaikki palamattoman hiukkaset ja hävittää ne polttamalla.

• France Nature Environnement
Ranskan luonnonsuojeluliitto

• NEDC : New European Driving Cycle
NEDC on uusi eurooppalainen ajosykli, jota päivitettiin viimeksi vuonna 1997 ja jonka tarkoituksena on vahvistaa henkilöautojen mottoreiden päästörajat (lukuun ottamatta kevyitä hyötyajoneuvoja). Koska se ei enää vastaa autojen nykykäyttöä,
tullaan se vaiheittain korvaamaan WLTP-mittaustavalla (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures ) syyskuusta 2018 alkaen.

• PEMS : Portable Emissions Measurement System
Tämä ajoneuvoon asennettu päästömittausjärjestelmä analysoi kaikki päästöt.

• RDE : Real Driving Emissions
The Real Driving Emission (RDE) on uusi päästöjen mittaustapa, joka tulee täydentämään WLTP-mittaustapaa. Se mittaa mm. NOx-päästöjä ja hiukkaspäästöjä autosta ajon aikana.
RDE varmistaa, että auton päästöt ovat ajossa laboratorio-olosuhteita alemmat.
Autolla, joka on varustettu Portable Emissions Measurement System (PEMS) -päästömittausjärjestelmällä, ajetaan yleisillä teillä mittauksen aikana.

• SCR : Selective Catalytic Reduction
PSA Group, joka on toiminut uranuurtajana päästöjen vähentämiseen liittyvässä teknologiassa, on suunnitellut ja kehittänyt teknologiaa hiukkaspäästöjen ja NOx-päästöjen vähentämiseksi. Selective catalytic reduction (SCR) -katalysaattori poistaa NOx-päästöjä dieselmoottoreista. SCR-teknologian avulla NOx-päästöt alenevat 90% ja CO2-päästöt 2% – 4%.

• Transport & Environment
Eurooppalainen ympäristöjärjestö, joka on erikoistunut kestävään kuljetuspolitiikkaan.

• WLTP : Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure
Uusi mittausmenetelmä, joka antaa todenmukaisemman kuvan auton polttoaineen kulutuksesta sekä CO2-päästöistä. Tulee voimaan kaikkien automallien osalta syyskuusta 2018 alkaen. WLTP tulee vaiheitta korvaamaan aiemmin käytössä olleen NEDC-mittaustavan.

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

• Mitä tarkoittaa hyväksymismenetelmä?
Se on standardisoitu sarja parametreja kuten testisykli, joka on käytössä autojen hyväksymiselle. Kun käytössä on vain yksi menetelmä, on mahdollista verrata eri ajoneuvojen polttoaineen kulutusta ja CO2-päästöjä. NEDC-menetelmä (New European Driving Cycle) on ollut käytössä vuodesta 1992 alkaen. Se tullaan korvaamaan kaikkia ajoneuvoja koskevalla WLTP-menetelmällä syyskuusta 2018 alkaen.

•Miksi hyväksymismenetelmää vaihdetaan?
Todettiin, ettei aiempi NEDC-menetelmä vastannut kuluttajien nykyistä ajotapaa. Polttoaineen kulutukseen liittyvät tieto, joka saadaan uudella WLTP-mittaustavalla tulee olemaan lähempänä todellisuutta.

• Uusi menetelmä ottaa huomioon myös auton lisävarusteiden painon toisin kuin aiemmin. Miksi näin?
Lisävarusteiden paino otetaan tällä hetkellä huomioon mitattaessa CO2-päästöjä WLTP-mittaustavalla. Se on pakollinen vaatimus. Internetsivuillamme tulee olemaan käytettävissä työkalu CO2-päästöjen määrittelemiseksi asiakkaiden valinnan mukaan riippuen auton varusteista.

• Mitä eroja on kulutuksessa vanhan NEDC- ja uuden WLTP-mittaustavan välillä?
Ilmoitetut WLTP-kulutuslukemat ovat noin 25-30% korkeammat NEDC:hen verrattuna. Ajosyklin vaikutus on suoraan verrannollinen moottorin tilavuuteen. Isoilla autoilla ero on pienempi kuin pienillä.

• Nouseeko kulutukseni WLTP-mittaustavalla?
Autonne kulutukseen ei uusilla WLTP-arvoilla ole vaikutusta. WLTP tulee vaikuttamaan ainoastaan korkeampina CO2 g/km -arvoina saman auton kohdalla kuin NEDC-mittaustavalla, koska testitapa on perusteellisempi ja pidempi, mikä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että WLTP ilmentää paremmin todellista tilannetta. Toisin sanoen korkeampi CO2-arvo ei tarkoita kohonnutta polttoaineen kulutusta, vaan paremminkin realistista CO2-mittaustapaa johtuen muuttuneesta autojen testaustavasta.
• Milloin uudet CO2-arvot julkistetaan?
Määräykset edellyttävät, että CO2-arvot julkaistaan WLTP-mittaustavan mukaisina 1.1.2019 alkaen.