Kestävä kehitys

Légende ci-dessous
Kestävä kehitys

EKODESIGN-LÄHESTYMISTAPAMME

01_ConceptionHeti suunnitteluvaiheesta lähtien insinööriemme tavoitteena on minimoida auton ympäristövaikutukset auton elinkaaren jokaisessa vaiheessa.

CO2-päästön alentaminen on keskeinen tavoite. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olemme ryhtyneet toimiin useilla aloilla, mukaan lukien painon alentaminen, voimansiirtotekniikka ja aerodynamiikka. Haluamme käytännössä vastata kasvihuoneilmiöön korostamalla autojen taloudellisuutta ja tarjoamalla kullekin markkina-alueelle räätälöityjä luotettavia ratkaisuja.

Tulevaisuuden tekniikat

Insinöörimme etsivät aktiivisesti teknisiä läpimurtoratkaisuja autojen ympäristövaikutuksiin. Uuden sukupolven Stop & Start -järjestelmän käyttöönottaminen vuonna 2010, hybridiratkaisut vuodesta 2011 alkaen ja nollapäästöisten autojen lanseeraus ovat vakiinnuttaneet Citroënin aseman CO2-päästöltään alhaisten autojen luokassa.

Luonnonvarat ja kierrätys

Polttoaineenkulutuksen, CO2-päästön ja muiden saastuttavien aineiden rajoittamisen lisäksi ekodesign-käytäntömme tavoitteena on optimoida luonnonvarojen käyttö valitsemalla huolellisesti autojemme valmistukseen käytettävät materiaalit. Tavoitteemme on myös alentaa käyttöikänsä päähän tulleiden autojen mahdollista ympäristövaikutusta edistämällä kierrätettävyyttä.

Esimerkkinä: C3 Picasso

Uuden C3 Picasson sisältämistä polymeereistä 170 kg (renkaat pois lukien) melkein 11 %:ia on kierrätettyjä materiaaleja. Tämä termi kattaa kolme erilaista materiaalia:
– kierrätysmateriaalit;
– luonnon materiaalit, kuten puu ja kasvikuitu;
– udistuvista luonnonvaroista tuotetut biomateriaalit ja polymeerit mieluummin kuin petrokemian sektorin materiaalit.

Luonnonkuituja käytetään esimerkiksi hattuhyllyn, takaluukun verhouksen ja ovipaneelien valmistukseen. Autoteollisuudesta kierrätettyä muovia käytetään raaka-aineena lokasuojien valmistuksessa.

ISO 14001-tuotantolaitokset

02_FabricationKaikki tuotantolaitoksemme noudattavat ISO 14001 -ympäristöjärjestelmää. Tämä kansainvälinen järjestelmä on maailmanlaajuisesti tunnettu hallinta- ja tuloksellisuusjärjestelmä.

Sertifiointiprosessi aloitettiin yli 10 vuotta sitten ja ISO 14001 on nyt ollut käytössä kaikilla tehtaillamme vuodesta 2007 lähtien. Tämä vuonna 1996 luotu järjestelmä edellyttää, että valmistajat ottavat käyttöön menetelmät, joilla seurataan, tarkastetaan ja mitataan prosessien ympäristövaikutuksia. Koko henkilökunta koulutetaan asianmukaisesti järjestelmän hallintaa varten.Autoteollisuus käsittää laajan valikoiman eri aloja, kuten metallin valanta, koneistus, metallin puristaminen, korin kokoaminen, pintakäsittely, maalaus ja lopullinen kokoaminen. Vaikka edellä mainitut alat eivät sisälläkään “suuria ympäristöriskejä” (vuoden 1996 eurooppalaisen Seveso-direktiivin mukaan), niistä aiheutuu kuitenkin ympäristövaikutuksia, joita pyrimme hillitsemään.

1) Maalaamot: olemme vuodesta 1995 lähtien enemmän kuin puolittaneet haihtuvien orgaanisten yhdisteiden liuottimien aiheuttamat autokohtaiset päästöt.

2) Sulattamot: edistyneiden teknisten laitteiden (plasmapolttimet) käytön ja valvontajärjestelmien kehityksen ansiosta olemme merkittävästi pienentäneet sulattamoiden pölypäästöjä.

3) Vedenkulutus: veden säästäminen on kaikkien tuotantolaitostemme tärkeimpiä tavoitteita. Tämän periaatteen ansiosta olemme pystyneet alentamaan vedenkulutustamme tuotettua autoa kohden 2,5-kertaisesti vuodesta 1995.

4) Tuotantojätteestä 94 %:ia otetaan talteen: tehtaamme tuottavat noin 700 000 tonnia metallijätettä vuodessa. Se otetaan talteen uudelleenkäytettäväksi terästehtaissa ja -sulattamoissa. Muista jätteistä 82 %:ia käsitellään muita kierrätyskanavia pitkin. Kokonaiskierrätysprosentti on 94 %.

KESTÄVÄ KEHITYS VERKOSTOMME YTIMESSÄ

03_Réparation– Lajittelu: autoteollisuuden jätteiden kierrätys ja kerääminen verkostossa hyväksyttyjen menetelmien mukaisesti.
– Vaatimustenmukaisuus: varmistetaan, että verkosto täyttää kansalliset ja eurooppalaiset määräykset.
– Jäljitettävyys: jätteet ovat jäljitettävissä, ja samalla voidaan varmistaa, että ne on kierrätetty oikein.

Tietoisuus ja vastuu

Vuoden 2008 Pariisin autonäyttelyssä Citroën lanseerasi “GreenPactin”. Tämän uuden ympäristölähtöisen lähestymistavan tarkoituksena on ollut avustaa Ranskan myyntiverkostoa muuttuvan lainsäädännön vaatimusten täyttämisessä ja ympäristövaikutusten paremmassa hallinnassa (jätteiden hallinta, kemikaalien säilytys, käyttöikänsä päähän tulleiden osien jäljitettävyys jne.).
Tämän saavuttamiseksi GreenPact käyttää runsaasti erilaista opetusmateriaalia ja edistää yhteyksiä verkoston ja muiden tärkeiden osapuolien välillä (esimerkiksi jäähdytysnestettä keräävät ja käsittelevät tahot).

Keräys ja hallinta

Citroënin verkosto perusti yli 15 vuotta sitten järjestelmän, joka kerää ja käsittelee käyttöikänsä päähän tulleet autot ympäristöseikat huomioon ottavin menetelmin.
Huolto- ja korjausjätteiden keräys ja lajittelu on järjestetty samoin menetelmin kuin käyttöikänsä päähän tulleiden tuotteiden kohdalla. Näitä menetelmiä sovelletaan Ranskassa osana GreenPactia.

Puhdistus

Jokaisen auton suunnittelussa on otettu huomioon käyttöiän lopun puhdistusvaihe, ja pyrkimyksenä on helpottaa tätä prosessia. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon, että polttoainesäiliön alhaisin kohta on merkitty, jolloin säiliön tyhjentäminen on helpompaa. Lisäksi Citroënin insinöörit ovat kehittäneet jokaiselle puhdistusprosessia varten irrotettavalle osalle tarkasti suunnitellun purkamisprosessin.