EURO 6.2 NORMI

Légende ci-dessous
EURO 6.2 NORMI

Euroopan unionin Euro-päästönormit määrittelevät autoille päästörajat, joita ne eivät saa ylittää. Päästörajoja alennetaan säännöllisesti, uusimmat normit ovat Euro 6.2 -standardin mukaisia. Kuten aiemmin, niin nytkin Euro 6.2 normit asettavat päästörajat NOx (typen oksidi), CO – (hiilimonoksidi) kaasuille, hiukkasille sekä palamattomalle hiilivedylle.  CO2-päästöille ei normeja ole asetettu. Euro 6.2 -normi on ollut voimassa syyskuusta 2017 alkaen uusille automallityypeille ja tulee koskemaan kaikkia  automalleja syyskuusta 2018 alkaen.

UUDET MOOTTORIT

EURO 6.2 NORMIN MUKAISET

Photo1_555x318Citroën on  jo ennakkoon huomioinut uudet päästönormit. Kaikki Citroënin mallit on jo nyt tyyppihyväksytty ja ne ovat Euro 6.2 -päästönormien mukaisia. NOx-päästöjen suhteen  Euro 6.2 -moottoreilla varustetut autot ovat jo kolmen vuoden ajan olleet tammikuussa 2020 voimaan astuvan RDE-testaustavan mukaisia. Uuden sukupolven PureTech- ja BlueHDi-moottoreiden ansiosta Citroën on askelen edellä suhteessa seuraavaan, vuoden 2020 Euro 6 -normiin.

LISÄTIETOA

EURO 6.2 NORMIN VOIMAANTULO

Photo2_308x176Kaksi eri tyyppihyväksyntää tulee pakollisiksi 1.9.2018 alkaen: WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicule Test Procedure) ja RDE (Real Driving Emissions).

Euro 6.2 -normin kanssa yhdessä tavoitteena on kolmen eri tavoitteen saavuttaminen:

  • alentaa CO2-päästöjä, jotka ovat suurin syy hiilimonoksidipäästöihin ja ilmaston muutokseen
  • tehdä asiakkaille mahdolliseksi ennakoida autonsa polttoaineen kulutus todellisessa ajossa tyyppihyväksynnän perusteella.
  • täydentää laboratoriotestejä todellisissa olosuhteissa joidenkin päästöjen osalta (esim. NOx).

LISÄTIETOJA WLTP- JA RDE -MITTAUSTAVOISTA

SANASTO

Euro Normi (Euro Standard)
Eurooppalaiset päästönormit (Euro Standard) ovat Euroopan unionissa voimassa olevia normeja, jotka määrittelevät autoille maksimipäästörajat. Euro 6.2 -normia kutsutaan myös Euro 6.d-TEMP-normiksi. Tammikuussa 2020 otetaan käyttöön Euro 6.3 -normi, jota kutsutaan myös Euro 6.d tai Euro 6.d full -normiksi.

NOx, CO2, hiukkaset, CO:
typen oksidit, hiilimonoksidi, hiukkaspäästöt, hiilivety Tärkeimmät polttomoottorien päästöt, joiden rajat on määritelty eurooppalaisiksi säädöksiksi.

WLTP: Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure   
WLTP on uusi menetelmä autojen polttoaineen kulutuksen ja päästöjen mittaamiseksi. WLTP vastaa paremmin todellista ajoa kuin aiemmin käytössä ollut NEDC-mittaustapa. WLTP on pakollinen mittaustapa, joka koskee kaikkia eurooppalaisia autonvalmistajia.

RDE: Real Driving Emission       
RDE on uusi Euroopassa käyttöön otettu mittaustapa täydentämään WLTP-mittaustapaa. Päinvastoin kuin laboratorio-olosuhteissa tehtävät WLTP-mittaukset, RDE-mittaukset tehdään todellisissa tieolosuhteissa. Tällä hetkellä RDE-mittauksen kohteena on ainoastaan NOx (Diesel) sekä hiukkaset (Diesel ja bensiini).